กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนเข้าใช้งาน
รายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ได้ทำการกรอกประวัติส่วนตัวในระบบ Merit Book

ประกาศ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 รหัส 60
สามารถ Login เข้าสู่ระบบได้แล้วครับ

  Merit Book สมุดบันทึกความดี

กรุณากรอกรหัสผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password)
เพื่อเข้าใช้งานระบบ
รหัสผู้ใช้ :
UserName   
รหัสผ่าน :
Password   
รหัสลับ :
Code   
กรุณาเก็บรหัสผ่านให้เป็นความลับ

  ลืมรหัสผ่าน
กรุณาตรวจสอบตัวอักษรของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้ตรงถูกต้อง
(เช่น ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่หรือภาษาไทย อังกฤษ)
คู่มือการใช้งานระบบ
 
ค้นหารหัสนักศึกษา  นักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ทราบรหัสนักศึกษาสามารถค้นหาได้ที่นี้
หากนักศึกษาท่านใดไม่สามารถเข้าใช้งานระบบหรือมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่
อาคารวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 5
หรือ E-mail : Apichat@rmutl.ac.th

ระบบนี้รองรับ internet explorer เท่านั้น