หน้าแรก
  ค้นหาเบอร์โทร : บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์

  ชื่อ-นามสกุล
 
  -   html วิธีการค้น
 
  คณะวิชา/สังกัด
 
   
 
 
  หมายเหตุ : ถ้าไม่ใส่(หรือระบุ)ที่ช่องใด จะหมายถึงให้แสดงข้อมูลทั้งหมด


วิธีการค้น

ป้อนคำค้นที่ต้องการ (ชื่อ-นามสกุล) หรือระบุคณะวิชา/สังกัด   ดังตัวอย่างคำค้นต่อไปนี้
  • ชื่อ-นามสกุล         เช่น  นราวิชญ์, ความหมั่น , Naravit , Kraum-Mon
  • เลือกคณะวิชา/สังกัด เช่น คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
หากค้นมากกว่า 1 คำ ต้องใช้คำเชื่อม และ / หรือ / ยกเว้น เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลที่ต้องการ เช่น
  • ค้าหา :   เช่น  ชื่อ นราวิชญ์ และ คณะวิชา/สังกัด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์


ขึ้นบน


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

  www.lpc.rmutl.ac.th