ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
กันยายน / September 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1   
2   
3   
4   
5   
6    
  10.00 น. // 84_504 :: รับฟังการประชุมสภาวิชาการครั้งที่130
7   
8   
9   
10    
  14:00 น. // 84_504 :: คณะกรรมการพัฒนากลไกงานวิจัยและถ่ายทอดเทค
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20    
  09.00 น. // 84_504 :: เตรียมความการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2
  10:30 น. // เรียนรวม :: โครงการเปิดนักวิทย์-เกษตร Gen Z (ขออุปกร
21   
22   
23   
24   
25   
26    
  14:00 น. // 84_504 :: กีฬามทร.ล้านนา ครั้งที่ 33 เวียงเจ็ดริน
27    
  13:30 น. // ประชุม1 :: สรุปงานรับปริญญา
28   
29   
30   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :