ตารางการขอใช้ห้องประชุม conference
กรกฏาคม / July 2561
อาทิตย์/SUN
จันทร์/MON
อังคาร/TUE
พุธ/WED
พฤหัสบดี/THU
ศุกร์/FRI
เสาร์/SAT
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11    
  09:00 น. // 84_504 :: การจัดการความรู้
12   
13   
14   
15   
16    
  9:00 น. // ประชุม1 :: ร่วมรับฟังนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาล
17   
18    
  09:00 น. // 84_504 :: ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทย์ ครั้งที่ 7
  15:00 น. // 84_504 :: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Copyright © 2016 - All Rights Reserved - Apichat Peebanmai : :