ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นางพิศมัย กฤตยาวัฒนกุล

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกห้องสมุด

    เบอร์ภายใน  : 268

เบอร์โทรศัพท์ : 0847392166, 054-222530, 054342547

E-mail : pisamai_lpg@hotmail.com


ข้อมูลการศึกษา
ข้อมูลการรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์