เข้าสู่ระบบ

  ระบบ MIS Personal สามารถล๊อกอินเข้าใช้งาน โดยใช้ อีเมล์ของมหาวิทยาลัยได้
หากท่านเกิดปัญหาในการล๊อกอิน ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายการเงิน


เข้าสู่ระบบ [ Login ]
  วิธีการล๊อกอินเข้าใช้งานระบบ MIS Personal มี 2 วิธี

  1. หากต้องการล๊อกอินด้วย อีเมล์ของมหาวิทยาลัย ให้กรอกชื่ออีเมล์ลงในช่อง
      "ผู้ใช้งาน" (ไม่ต้องใส่ @rmutl.ac.th)
  2. หากต้องการล๊อกอินด้วย เลขบัตรประชาชน ( ระบบเดิม )
      ให้เลือกตัวเลือกด้านหลังชื่อ "ผู้ใช้งาน" เป็น Personal Account