จำนวนบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2561-2570

 

หน่วยงาน 2561256225632564256525662567256825692570 รวม
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์501110110010
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร316312422226
คณะวิศวกรรมศาสตร์00010021015
กองการศึกษาลำปาง01120101017
กองบริหารทรัพยากรลำปาง043001311013
สำนักงานรองอธิการบดีเขตพื้นที่ลำปาง00000000011
รวม86117241063562