ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ ปัญญา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัด : กองการศึกษาลำปาง

สาขา|ฝ่าย : ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร|แผนก: แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

    เบอร์ภายใน  :

เบอร์โทรศัพท์ : 0900537553

E-mail : apichat.punya@gmail.com


ข้อมูลการศึกษา